بنر هدر نفت یار
بنر هدر نفت یار
بنر هدر نفت یار
بنر هدر نفت یار
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

مدیر عامل شرکت گاز استان عنوان کرد:تامین ۳۵ درصد گاز مورد نیاز کشور از خوزستان

شرکت گاز خوزستان
شرکت گاز خوزستان

به گزارش پایگاه خبری نفت یار ، عبداله ابول پور مدیر عامل شرکت گاز خوزستان با بیان اینکه ۳۵ درصد گاز کشور از این استان تامین می‌شود، گفت: در حال حاضر ضریب نفوذ گازرسانی شهری بیش از ۹۹ درصد است.

او با بیان اینکه در بخش روستایی که از سال ۸۶ طرح گازرسانی به روستا‌ها آغاز شده است، افزود: هم اکنون ۸۰ درصد جمعیت روستا‌های استان خوزستان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شده اند.

ابول پور با اشاره به اینکه همه صنایع استان خوزستان، شهرک‌های صنعتی و نیروگاه‌های استان به شبکه گاز متصل هستند، اظهار داشت: ۹۶ درصد از گاز استان مربوط به بخش صنعت و فقط ۴ درصد مربوط به بخش خانگی است.

به گزارش پایگاه خبری نفت یار ، عبداله ابول پور مدیر عامل شرکت گاز خوزستان با بیان اینکه ۳۵ درصد گاز کشور از این استان تامین می‌شود، گفت: در حال حاضر ضریب نفوذ گازرسانی شهری بیش از ۹۹ درصد است.او با بیان اینکه در بخش روستایی که از سال ۸۶ طرح گازرسانی به روستا‌ها آغاز شده است، افزود: هم اکنون ۸۰ درصد جمعیت روستا‌های استان خوزستان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شده اند.به گزارش پایگاه خبری نفت یار ، عبداله ابول پور مدیر عامل شرکت گاز خوزستان با بیان اینکه ۳۵ درصد گاز کشور از این استان تامین می‌شود، گفت: در حال حاضر ضریب نفوذ گازرسانی شهری بیش از ۹۹ درصد است.او با بیان اینکه در بخش روستایی که از سال ۸۶ طرح گازرسانی به روستا‌ها آغاز شده است، افزود: هم اکنون ۸۰ درصد جمعیت روستا‌های استان خوزستان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شده اند.به گزارش پایگاه خبری نفت یار ، عبداله ابول پور مدیر عامل شرکت گاز خوزستان با بیان اینکه ۳۵ درصد گاز کشور از این استان تامین می‌شود، گفت: در حال حاضر ضریب نفوذ گازرسانی شهری بیش از ۹۹ درصد است.او با بیان اینکه در بخش روستایی که از سال ۸۶ طرح گازرسانی به روستا‌ها آغاز شده است، افزود: هم اکنون ۸۰ درصد جمعیت روستا‌های استان خوزستان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شده اند.

مطالب مرتبط