بنر هدر نفت یار
بنر هدر نفت یار
بنر هدر نفت یار
بنر هدر نفت یار
آخرین خبرها
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

موافقت وزیر نفت با افزایش تسهیلات رفاهی نفت‌کارت کارکنان

تسهیلات رفاهی

وزیر نفت با افزایش و پرداخت ارقام تسهیلات رفاهی نفت‌کارت کارکنان موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری نفت یار ، به‌دنبال موافقت بیژن زنگنه با افزایش ارقام تسهیلات رفاهی نفت کارت، این مبلغ به کارکنان پرداخت می‌شود.

متمم کمک‌رفاهی، ایاب و ذهاب و تفاوت تطبیق کارکنان قراردادی مدت موقت نیز به زودی ابلاغ و در این باره اطلاع‌رسانی می‌شود.

وزیر نفت با افزایش و پرداخت ارقام تسهیلات رفاهی نفت‌کارت کارکنان موافقت کرد.به گزارش پایگاه خبری نفت یار ، به‌دنبال موافقت بیژن زنگنه با افزایش ارقام تسهیلات رفاهی نفت کارت، این مبلغ به کارکنان پرداخت می‌شود.متمم کمک‌رفاهی، ایاب و ذهاب و تفاوت تطبیق کارکنان قراردادی مدت موقت نیز به زودی ابلاغ و در این باره اطلاع‌رسانی می‌شود.وزیر نفت با افزایش و پرداخت ارقام تسهیلات رفاهی نفت‌کارت کارکنان موافقت کرد.به گزارش پایگاه خبری نفت یار ، به‌دنبال موافقت بیژن زنگنه با افزایش ارقام تسهیلات رفاهی نفت کارت، این مبلغ به کارکنان پرداخت می‌شود.متمم کمک‌رفاهی، ایاب و ذهاب و تفاوت تطبیق کارکنان قراردادی مدت موقت نیز به زودی ابلاغ و در این باره اطلاع‌رسانی می‌شود.وزیر نفت با افزایش و پرداخت ارقام تسهیلات رفاهی نفت‌کارت کارکنان موافقت کرد.به گزارش پایگاه خبری نفت یار ، به‌دنبال موافقت بیژن زنگنه با افزایش ارقام تسهیلات رفاهی نفت کارت، این مبلغ به کارکنان پرداخت می‌شود.متمم کمک‌رفاهی، ایاب و ذهاب و تفاوت تطبیق کارکنان قراردادی مدت موقت نیز به زودی ابلاغ و در این باره اطلاع‌رسانی می‌شود.وزیر نفت با افزایش و پرداخت ارقام تسهیلات رفاهی نفت‌کارت کارکنان موافقت کرد.به گزارش پایگاه خبری نفت یار ، به‌دنبال موافقت بیژن زنگنه با افزایش ارقام تسهیلات رفاهی نفت کارت، این مبلغ به کارکنان پرداخت می‌شود.متمم کمک‌رفاهی، ایاب و ذهاب و تفاوت تطبیق کارکنان قراردادی مدت موقت نیز به زودی ابلاغ و در این باره اطلاع‌رسانی می‌شود.وزیر نفت با افزایش و پرداخت ارقام تسهیلات رفاهی نفت‌کارت کارکنان موافقت کرد.به گزارش پایگاه خبری نفت یار ، به‌دنبال موافقت بیژن زنگنه با افزایش 

مطالب مرتبط